בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)

בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)

בית הספר ללימודים מתקדמים מספק לסטודנטים לתואר שני ושלישי מידע, ייעוץ והכוונה ותמיכה, החל משלב הרישום ובמהלך כל תקופת הלימודים ואחריהם. בין היתר מסייע בית הספר בכתיבת הצעות מחקר, תזה ודוקטורט, בקבלת מלגות סיוע ומלגות הצטיינות.

תוכנית היום הפתוח במדור

04 יוני
שעה
10:00
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שני, תואר שלישי

ביה"ס ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שני

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 18:00

מפגש מתעניינים בבית הספר ללימודים מתקדמים

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שני, תואר שלישי

ביה"ס ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שלישי

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 18:00

מפגש מתעניינים בבית הספר ללימודים מתקדמים

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שני, תואר שלישי

ביה"ס ללימודים מתקדמים- מפגש עם פרופ' אריאל בנדור, דיקן בית הספר

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שני, תואר שלישי

ביה"ס ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שני

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים בבית הספר ללימודים מתקדמים

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שני, תואר שלישי

ביה"ס ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שלישי

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים בבית הספר ללימודים מתקדמים

האירוע
הסתיים