גיאוגרפיה וסביבה

גיאוגרפיה וסביבה

הלימודים והמחקר במחלקה עוסקים בסוגיות הנוגעות לחיבור בין גיאוגרפיה, סביבה וחברה: מדיניות סביבתית, מי תהום ויחסי חברה–סביבה במגזרים שונים.

תוכנית היום הפתוח במחלקה

04 יוני
שעה
10:00
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה - רישום ותנאי קבלה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 18:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא רישום ותנאי קבלה לתואר ראשון, שני ודוקטורט

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 12:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא גאוגרפיה עירונית ומדיניות סביבתית בהשתתפות ד"ר אורית רותם, ראש המחלקה וראש תוכנית רגולציה ומדיניות סביבתית

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 14:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא חישה מרחוק, מטאורולוגיה ותכנית מדעי כדור הארץ והסביבה בהשתתפות פרופ' איתמר לנסקי, ראש מגמת טכנולוגיות מידע גאוגרפיות

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 16:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא גאוגרפיה כלכלית והמרחב הכפרי בהשתתפות פרופ' מיכאל סופר

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 16:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא גאוגרפיה פוליטית, עירונית והגירה בהשתתפות ד"ר ניר כהן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
15:30
-
16:00
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

למה תכנון עירוני?

מרצה:
ד"ר שלומית פלינט אשרי
יום חמישי, 4 יוני, 15:30 - 16:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 18:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא תכנון עירוני בהשתתפות ד"ר שלומית פלינט, ראש מגמת שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות, בנושא תכנון עירוני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 18:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא גאוגרפיה וכלכלה סביבתית בהשתתפות ד"ר ענת צ'צ'יק, ראש מגמת ניהול וחדשנות סביבתית בחברות,

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה - רישום ותנאי קבלה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא רישום ותנאי קבלה לתואר ראשון, שני ודוקטורט

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 12:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא תכנון עירוני בהשתתפות ד"ר שלומית פלינט, ראש מגמת שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 12:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא חישה מרחוק, מטאורולוגיה ותכנית מדעי כדור הארץ והסביבה בהשתתפות פרופ' איתמר לנסקי, ראש מגמת טכנולוגיות מידע גאוגרפיות

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
11:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום שישי, 5 יוני, 11:00 - 13:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא אוקיאונוגרפיה, מטאורולוגיה ותכנית מדעי כדור הארץ והסביבה בהשתתפות פרופ' סטיב ברנר

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
11:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , גיאוגרפיה וסביבה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

יום שישי, 5 יוני, 11:00 - 13:00

מפגש מתעניינים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בנושא גאוגרפיה וכלכלה סביבתית בהשתתפות ד"ר ענת צ'צ'יק, ראש מגמת ניהול חדשנות סביבתית בחברות

האירוע
הסתיים