הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

הפקולטה ניצבת בחזית המחקר המשפטי בארץ ובחו"ל, ומקיימת קשרים בין-לאומיים ענפים עם מוסדות אקדמיים מובילים בעולם. במסגרת קשרים אלו מתקיימות תוכניות חילופי סטודנטים ונעשים שיתופי פעולה מחקריים.

תוכנית היום הפתוח בפקולטה

04 יוני
שעה
10:00
-
10:15
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

רגולציה, אכיפה וציות בימי קורונה

מרצה:
פרופ' יובל פלדמן
יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 10:15

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
11:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר ראשון

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 11:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר ראשון, בהשתתפות פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, ד"ר יעקב חבה, סגן הדיקן, וד"ר יותם קפלן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר שני במשפטים למשפטנים

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר שני במשפטים למשפטנים, בהשתתפות פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, ד"ר יעקב חבה, סגן הדיקן, ופרופ' אריה רייך

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
15:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 15:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים, בהשתתפות פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, ד"ר יעקב חבה, סגן הדיקן, ופרופ' יעקב נוסים

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
15:00
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

יום חמישי, 4 יוני, 15:00 - 16:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר שני בלימודי רגולציה ומדיניות סביבתית, בהשתתפות פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים; ד"ר יעקב חבה, סגן הדיקן; וד"ר אורית רותם, ראש המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר ראשון

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר ראשון, בהשתתפות פרופ' עדי אייל

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר שני במשפטים למשפטנים

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר שני במשפטים למשפטנים, בהשתתפות ד"ר יעקב חבה, סגן הדיקן, ופרופ' דוד האן

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים, בהשתתפות פרופ' יעקב נוסים

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש היכרות עם הפקולטה למשפטים - תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בפקולטה למשפטים בנושא תואר שני בלימודי רגולציה ומדיניות סביבתית, בהשתתפות פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים

האירוע
הסתיים