החוג המשולב למדעי החברה

החוג המשולב למדעי החברה

הלימודים מקנים ידע בתחומי דעת מרכזיים במדעי החברה: פסיכולוגיה, משאבי אנוש, כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וקרימינולוגיה. הלימודים עוסקים בתהליכים חברתיים מבלי להגביל את הלמידה לתחום ספציפי.

תוכנית היום הפתוח במחלקה

04 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלולי הכלל והפרט

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 12:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות יוכי רייפן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלול משאבי אנוש

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 12:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות יאיר רוזן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - לימודי תואר שני בגרונטולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 12:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות אלה קורן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלול רנטגן ודימות

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 12:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות ד"ר אלכס שישפורטיש ואורית הראל

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלולי הכלל והפרט

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 14:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות יוכי רייפן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלול משאבי אנוש

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 14:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות חן אברהם

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - לימודי תואר שני בגרונטולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 14:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות ד"ר יעקב הופמן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלול רנטגן ודימות

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 14:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות ד"ר שיאון קורן ואורית הראל

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלול רנטגן ודימות

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות ד"ר יותם ציפר ברגר ואורית הראל

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - לימודי תואר שני בגרונטולוגיה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות פרופ' אהוד בודנר, ראש המחלקה ופרופ' עמית שרירא, סגן ראש המחלקה

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלול משאבי אנוש

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות ד"ר שגית שילה-לוין

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , החוג המשולב למדעי החברה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם החוג המשולב למדעי החברה - מסלולי הכלל והפרט

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים בחוג המשולב למדעי החברה בהשתתפות פרופ' אורלי מירון ויוכי רייפן

האירוע
הסתיים