כלכלה

כלכלה

לימודי הכלכלה יפגישו אתכם עם הגישות הקלאסיות לבעיות החברה והכלכלה, בדגש על הנחלת דרך החשיבה של הכלכלה ועל הקניית כלים לניתוח תופעות חברתיות וכלכליות בישראל ובעולם.

תוכנית היום הפתוח במחלקה

04 יוני
שעה
10:00
-
10:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
11:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 11:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בהשתתפות דר' שרית גולדנר, סגן ראש המחלקה

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
11:00
-
11:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום חמישי, 4 יוני, 11:00 - 11:45

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
11:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום חמישי, 4 יוני, 11:00 - 12:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בהשתתפות פרופ' אייל בהרד, ראש המחלקה

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
12:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 12:45

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 13:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בהשתתפות ד"ר נעמי פרידמן - סוקולר

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
13:00
-
13:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום חמישי, 4 יוני, 13:00 - 13:45

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
13:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום חמישי, 4 יוני, 13:00 - 14:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בהשתתפות ד"ר שירי אלון עירון

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
14:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 14:45

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 16:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בהשתתפות פרופ' אליס ברזיס

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
15:00
-
15:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום חמישי, 4 יוני, 15:00 - 15:45

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 18:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:00
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

לימודי כלכלה-חשבונאות

מרצה:
רו"ח יאיר שהרבני
יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
17:30
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום חמישי, 4 יוני, 17:30 - 18:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
10:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 10:30

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
11:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 11:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בהשתתפות פרופ' דניאל לוי

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:30
-
11:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום שישי, 5 יוני, 10:30 - 11:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
11:00
-
11:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - כלכלה וחשבונאות

יום שישי, 5 יוני, 11:00 - 11:30

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
11:00
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום שישי, 5 יוני, 11:00 - 12:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בהשתתפות ד"ר חורחה אלה צ'ילט

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
11:30
-
12:30
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

לימודי כלכלה-חשבונאות

מרצה:
רו"ח יאיר שהרבני
יום שישי, 5 יוני, 11:30 - 12:30

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
12:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה

יום שישי, 5 יוני, 12:00 - 13:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
12:30
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , כלכלה
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המחלקה לכלכלה - תואר שני בחשבונאות

יום שישי, 5 יוני, 12:30 - 13:00

מפגש למתעניינים במחלקה לכלכלה בנושא חשבונאות בהשתתפות רו"ח יאיר שהרבני

האירוע
הסתיים