קרימינולוגיה

קרימינולוגיה

קרימינולוגיה היא מדע רב תחומי, העוסק בתופעת העבריינות והסטייה על כל פניה, תוך אינטגרציה של ידע תיאורטי ויישומי מתחומי דעת שונים. המחלקה מדורגת בין עשר המחלקות המובילות באירופה במספר הפרסומים המדעיים.

תוכנית היום הפתוח במחלקה

04 יוני
שעה
10:00
-
11:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 11:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות ד"ר רויטל נאור זיו

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
11:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 11:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות ד"ר קרן גואטה, סגנית ראש התוכנית לקרימינולוגיה שיקומית לתואר שני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 13:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות ד"ר עדה יורמן, ראש התוכנית לקרימינולוגיה עיונית לתואר שני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 13:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות פרופ' משה בן סימון, ראש התוכנית לקרימינולוגיה שיקומית לתואר שני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
15:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 15:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות פרופ' סופי וולש, ראש תוכנית לימודי תואר ראשון

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
15:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 15:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות פרופ' יעל אידיסיס, ראש התוכנית לקרימינולוגיה קלינית לתואר שני

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות פרופ' גלית נהרי, ראש המחלקה לקרימינולוגיה

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות ד"ר רותם לשם

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למדעי החברה , קרימינולוגיה
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות עם המחלקה לקרימינולוגיה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש מתעניינים במחלקה לקרימינולוגיה בהשתתפות ד"ר רויטל נאור זיו, פרופ' תומר עינת וד"ר רותם לשם

האירוע
הסתיים