המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

המדור מקיים תוכניות מובנות ללימודי תואר ראשון ושני לעובדי זרועות הביטחון והתעשיות הביטחוניות במגוון רחב של תחומים, בהם משאבי אנוש, מדעי המדינה, קרימינולוגיה, מזרח תיכון וביטחון.

תוכנית היום הפתוח במחלקה

04 יוני
שעה
10:00
-
10:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך בהשתתפות עדי כהן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
10:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת בהשתתפות מורן יצחק

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
10:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים מפגש היכרות עם המדור לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש, בהשתתפות עינת ברוק, ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון; איילת גליל, מרכזת מנהלית ואופק קיינר

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
11:00
-
11:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לזרועות הביטחון - תואר ראשון תוכנית מגן - ניהול וטיפול במצבי חירום ואסון

יום חמישי, 4 יוני, 11:00 - 11:45

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון בהשתתפות שירלי מוסקל ועדי כהן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
12:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 12:45

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש בהשתתפות עינת ברוק, ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון; איילת גליל, מרכזת מנהלית, אופק קיינר ומורן יצחק

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
14:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 14:45

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך בהשתתפות עדי כהן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
14:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 14:45

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת בהשתתפות מורן יצחק

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
14:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 14:45

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש בהשתתפות עינת ברוק, ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון; איילת גליל, מרכזת מנהלית ואופק קיינר

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת בהשתתפות מורן יצחק

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך בהשתתפות עדי כהן

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון תוכנית מגן - ניהול וטיפול במצבי חירום ואסון

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון תוכנית מגן - ניהול וטיפול במצבי חירום ואסון בהשתתפות שירלי מוסקל

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - מפגש היכרות עם המדור לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש בהשתתפות עינת ברוק, ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון; איילת גליל, מרכזת מנהלית ואופק קיינר

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - עמנואל - תואר שני במזה"ת בהשתתפות מורן יצחק

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון תוכנית מגן - ניהול וטיפול במצבי חירום ואסון

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון תוכנית מגן - ניהול וטיפול במצבי חירום ואסון בהשתתפות שירלי מוסקל

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר שני

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - הדר - תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך בהשתתפות עדי כהן

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - תואר ראשון מורשה | ניצבים | משאבי אנוש בהשתתפות עינת ברוק, ראש מדור לתוכניות לזרועות הביטחון; איילת גליל, מרכזת מנהלית ואופק קיינר

האירוע
הסתיים