הקמפוס החרדי

הקמפוס החרדי

אוניברסיטת בר-אילן מציעה לגברים ולנשים מהמגזר החרדי מגוון תוכניות לתואר ראשון במתחם הקמפוס החרדי.

תוכנית היום הפתוח במחלקה

04 יוני
שעה
10:00
-
11:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - נשים

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 11:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לנשים בהשתתפות חיה ויסברוד

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
11:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - גברים

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 11:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לגברים בהשתתפות צבי גרביצקי

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
13:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - נשים

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 13:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לנשים בהשתתפות חיה ויסברוד

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
13:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - גברים

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 13:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לגברים בהשתתפות צבי גרביצקי

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
15:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - נשים

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 15:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לנשים בהשתתפות חיה ויסברוד

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
15:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - גברים

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 15:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לגברים בהשתתפות צבי גרביצקי

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - נשים

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לנשים בהשתתפות חיה ויסברוד

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
16:00
-
17:30
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - גברים

יום חמישי, 4 יוני, 16:00 - 17:30

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לגברים בהשתתפות צבי גרביצקי

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - גברים

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בקמפוס החרדי לנשים בהשתתפות צבי גרביצקי

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
המערך לתוכניות ייעודיות , הקמפוס החרדי
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם הקמפוס החרדי - נשים

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

מפגש למתעניינים בתוכניות לימודים לנשים בקמפוס החרדי בהשתתפות חיה ויסברוד

האירוע
הסתיים