דיקן הסטודנטים

דיקן הסטודנטים

לשכת דיקן הסטודנטים פועלת לרווחת הסטודנטים בקמפוס, ומעניקה סיוע ותמיכה במספר תחומים: תמיכה בסטודנטים עם מוגבלות ו/או לקות למידה, שילוב מגזרים באקדמיה: חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה, עולים חדשים וסטודנטים מהפריפריה ומעונות סטודנטים.

תוכנית היום הפתוח במדור

04 יוני
שעה
10:00
-
10:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור עולים ורווחה - מידע כללי על עולים ומינהל הסטודנטים

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 10:45

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המכינה לעולים

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 14:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מדור תמיכה והנגשה לסטודנט
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור תמיכה והנגשה לסטודנט - מסלול קבלה למועמדים עם מוגבלות ו/או לקות למידה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מדור תמיכה והנגשה לסטודנט
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור אקדמיה וקהילה - מידע כללי על אוכלוסיות מגוונות

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 14:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור אקדמיה וקהילה - מעטפת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 14:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור אקדמיה וקהילה - קבלה בהעדפה מתקנת

יום חמישי, 4 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
11:00
-
11:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור עולים ורווחה - מידע כללי על עולים ומינהל הסטודנטים

יום חמישי, 4 יוני, 11:00 - 11:45

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
11:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה
|
תואר ראשון, תואר שני

מפגש היכרות עם המרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה - מפגש עם פסיכולוג תעסוקתי על בחירת לימודים וקריירה

יום חמישי, 4 יוני, 11:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
12:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור עולים ורווחה - מידע כללי על עולים ומינהל הסטודנטים

יום חמישי, 4 יוני, 12:00 - 12:45

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
13:00
-
13:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור עולים ורווחה - מידע כללי על עולים ומינהל הסטודנטים

יום חמישי, 4 יוני, 13:00 - 13:45

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
13:00
-
18:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה
|
תואר ראשון, תואר שני

מפגש היכרות עם המרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה - מפגש עם פסיכולוג תעסוקתי על בחירת לימודים וקריירה

יום חמישי, 4 יוני, 13:00 - 18:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
14:00
-
14:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור עולים ורווחה - מידע כללי על עולים ומינהל הסטודנטים

יום חמישי, 4 יוני, 14:00 - 14:45

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
15:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור מעונות

יום חמישי, 4 יוני, 15:00 - 17:00

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
15:00
-
17:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מדור תמיכה והנגשה לסטודנט
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור תמיכה והנגשה לסטודנט - מסלול קבלה למועמדים עם מוגבלות ו/או לקות למידה

יום חמישי, 4 יוני, 15:00 - 17:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור עולים ורווחה - מידע כללי על עולים ומינהל הסטודנטים

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם מדור מעונות

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה

מפגש היכרות עם המכינה לעולים

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה
|
תואר ראשון, תואר שני

מפגש היכרות עם המרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה - מפגש עם פסיכולוג תעסוקתי על בחירת לימודים וקריירה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מדור תמיכה והנגשה לסטודנט
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור אקדמיה וקהילה - מעטפת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור אקדמיה וקהילה - העדפה מתקנת

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים
05 יוני
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון

מפגש היכרות עם מדור אקדמיה וקהילה - מידע לסטודנטים חרדים בקמפוס הכללי

יום שישי, 5 יוני, 10:00 - 13:00

האירוע
הסתיים